Kontaktné údaje pre reklamáciu:

Meno Priezvisko
E-mail:
Tel. Číslo:
Adresa na ktorú bol odoslaný tovar:
Číslo bankového účtu (IBAN) kde vrátime peniaze za tovar

Informácie o reklamovanom tovare:

Dátum kúpenia tovaru:
Číslo objednávky:
Kód tovaru / id: číslo:
Popis tovaru:
 
 
 
Po uznaní reklamácii chcem tovar:
 
 
 
Správa pre reklamáciu: